PULJEadministration – Dedikeret DPO (GDPR)

Få jeres egen dedikerede DPO i klinikken i fællesskab med en pulje af andre klinikker.

Helt i tråd med vores koncept med Pulje-Administration på IT tekniker, hvor flere klinikker i fællesskab “ansætter” en tekniker og kan benytte ham frit, tilbyder vi også samme løsning med en GDPR certificeret DPO (Data Protection Officer).

For langt de fleste klinikker, vil det være en for tung udgift, enten at skulle fastansætte en DPO, eller uddanne eksisterende personale til dette. Men med vores løsning, er det nu muligt at få tilknyttet en dedikeret DPO til klinikken og i fællesskab med et antal andre klinikker deles om udgiften til denne.

Med en dedikeret DPO, vil klinikken få en navngivet sikkerhedsekspert tilknyttet klinikken og vil kunne henvise til denne, ved enhver udefra kommende henvendelse omkring jeres sikkerhed, ligesom den dedikerede DPO også har ansvaret i jeres klinik, for at undervise personale i deres daglige rutiner omkring databehandling og sikkerhed, så alle er “klædt på” til at udføre disse på lovlig vis.


_

 

Det vil sige, at har I selv spørgsmål til sikkerhed, opgaver eller rutiner i det daglige, vil I frit kunne kontakte jeres DPO og få afklaring på dette.

Det vil sige, at hvis I får henvendelser udefra, som fx. enhver offentlig instans eller kontrolenhed, så vil I blot kunne henvise til jeres DPO, som har ansvaret for at afklare evt. spørgsmål og fremvise efterspurgte rapporter.

Det vil sige, at hvis I i eksterne systemer skal angive hvem der er virksomhedens DPO, så vil I her kunne angive denne DPO. (fx. i services som e-conomic, gmail, m.m.)


_

 

Dedikeret DPO: 1 – 20 medarbejdere i klinikken

Første år: 27.500kr ex. moms for 12 mdr
Efterfølgende år: 12.000kr ex. moms for 12 mdr

Dedikeret DPO: 21 – 40 medarbejdere i klinikken

Første år: 37.500kr ex. moms for 12 mdr
Efterfølgende år: 19.000kr ex. moms for 12 mdr

 

_

Q: Er det et krav, at der er en DPO i alle klinikker?

A: Iflg. EU forordningen, ligger det op til fortolkning, hvornår det er et krav, at klinikker skal have en DPO. Det vil være obligatorisk for alle offentlige myndigheder at have en DPO og private virksomheder, som løser opgaver af offentlig karakter. Det der vil være afgørende for, om det vil være et krav at der i virksomheden skal være en DPO, er om virksomheden behandler personfølsomt data, som “kerneaktivitet”, og/eller af “større omfang”, altså hvor det vil være nødvendigt arbejde med personfølsomt data, for at kunne udføre de almindelige opgaver, man har i virksomheden. Flere steder nævnes som eksempler, fx. privatskoler, trafikselskaber,forsyningsselskaber, privathospitaler.

Vejledninger for EU forordningen fastslår (indtil videre), at en solopraksis IKKE er påkrævet at have en DPO, men er man flere læger, er det uvis hvor man vil sætte grænsen for, hvor meget aktivitet der skal til, før man vil kræve at der er en DPO i virksomheden. -Det vil tiden vise.

Q: Hvorfor anbefaler DINadmin.dk at tilmelde sig delt dedikeret DPO?

A: Uanset om det er et krav eller ej, så anbefaler vi på det kraftigste, at man som læge har en DPO. Dette gør vi ikke mindst fordi det ikke kun handler om at opfylde kravet om at der skal være en DPO eller ej, men vi anbefaler det, fordi en DPO er certificeret og uddannet i sikkerhed og er dette på et niveau og I et omfang, som vi vurdere at almindelig medarbejder IKKE vil kunne dække på forsvarlig vis! -Tilmed vil en DPO i klinikken også fjerne alt usikkerhed man i klinikken vil kunne stå med i fht. hvor godt eller dårligt man står sikkerhedsmæssigt. Med en DPO vil man få undervisningen i at gøre tingene rigtigt og ikke mindst, så kan man med en DPO løfte hele ansvaret for overblik, rapportering, opfølgning m.m. over på denne.


_

 

Kontakt os, hvis I ønsker at få tildelt jeres egen personlige DPO i klinikken.

…Det kan være dyrt at lade være!