Eksempler på besparelser

Indkøb/udskiftning af 1 stk ny arbejdsplads (PC)
Uden pulje-administration fra DINadmin.dk
PC 5.800,00 kr
Klargøring 1.800,00 kr
Zonetakst 1.500,00 kr
Installation (Ca.) 1.500,00 kr
I alt 10.600,00 kr
Med pulje-administration fra DINadmin.dk
PC 4.200,00 kr
I alt 4.200,00 kr
Besparelse (Pr. PC)           6.400,00 kr

 

Indkøb / udskiftning af ny Server (eksklusiv software) **
Uden pulje-administration fra DINadmin.dk
Server 45.000,00 kr
Klargøring 8.000,00 kr
Zonetakst 1.500,00 kr
Installation 15.000,00 kr
I alt 69.500,00 kr
Med pulje-administration fra DINadmin.dk
Server 30.000,00 kr
I alt 30.000,00 kr
Besparelse             39.500,00 kr **

 

 

Hjemme-arbejdsplads (udgift pr. stk/årligt)
Uden pulje-administration fra DINadmin.dk
Udstyr 2.250,00 kr
Årlig udgift 250kr * 12md 3.000,00 kr
I alt (første år) 5.250,00 kr
I alt ( de efterfølgende år) 3.000,00 kr
Med pulje-administration fra DINadmin.dk
Gratis! (inklusiv i abb.)

Gratis

I alt

Gratis

Besparelse (første år)           5.250,00 kr
Besparelse (efterfølgenden år)         3.000,00 kr

 

* Ovenstående eksempler er skønnede priser, baseret på vore erfaringer, samt tilbud vi gennem årene og til dato ser fra andre leverandøre i branchen.

** Der vil med PULJE-administration også være besparelser på bl.a. software, hvilket ikke fremgår af ovenstående eksempler. Den reelle besparelse vil derfor i de fleste tilfælde være væsentligt større. Faktisk ser vi ofte at den samlede besparelse ved et serverskift er helt op til 70-80.000kr.!

Til eksemplerne kan man tillægge yderligere besparelser fra bl.a. printere, skærme, alle teknikerbesøg, kørsel m.m. da man som pulje-kunde får alt udstyr til vores indkøbspris og alle timer/besøg er inkl. i abonnementet. Yderligere kan det tilføjes, at hvis man skulle være udsat for nedbrud og andre “drillerier”, vil besparelsen blot være endnu mere markant. -Man har altså her både en tydelig besparelse, samtidig med at man med Pulje-administration er langt mere budgetsikker og har alle de andre fordele ved løsningen.